Tribute

Personer og organisationer m.fl. der har gjort noget ekstraordinært for Tårnfalkene

Tårnby Kommune
Kommunen har været en utrolig stor hjælp i forhold til at få klubben op at køre. Hjælpen har været i forhold til de fysiske rammer og økonomisk bistand bl.a. gennem deres puljer. Vi har modtaget nye stolper, dommerstole, net, antenner, bolde, dommerkurser, stolpepolstring samt har fået fjernet bomme og klatre-tove fra loftet.

Den ukendte giver
Vi har i klubben haft en glad og god, men anonym sponsor. Lad os i dette tilfælde kalde ham for “Lars”, der har sørget for, at vi har kunnet få vores flag i hallen. Derudover har sponsoraterne her sørget for, at vi har fået kamp-banner til at annoncere “at vi har kampdag” på muren foran indgangen til hallerne, så både tilskuere, fans og modstandere nemt kan finde os. Midlerne herfra har endvidere sørget for, at vi har kunnet få lavet vores flotte klubtrøjer.

DIF/DGIs Foreningspuljen
Gennem deres puljeordning fik vi under Corona-tiden sponsoreret to pro-beachvolleynet samt bolde dertil, således at vi har haft muligheden for at træne udendørs under corona-nedlukningen af hallerne.

Tidligere ansøgte puljer
DIF/DGIs Foreningspulje.
Tårnby Kommunes Medlemstilskud.
Tårnby Kommune Initiativpulje.
Tårnby Kommune Udviklingspulje.
Spar Nord Fonden (Afslag – men stadig en mulighed).
Sallingfondene (Afslag – men stadig en mulighed).
Toms Guldpulje (Afslag – men stadig en mulighed).