Falkecup

Vores eget lille mix.stævne (About Falke-cup In english below)

Falkecup er vores eget lille etdags-mix.stævne. Vi startede med dette stævne allerede året efter vores første sæson. Så det første stævne blev afholdt d. 29. august 2020.

Stævnet er et opstartsstævne, der afholdes første lørdag i september medmindre DM i Beachvolley afholdes samtidigt.

Det er ikke meningen, at vi vil tjene penge på selve stævnet, så vi serverer morgenmad for alle holdene (gratis) inden vi går i gang med kampene og derudover har vi selvfølgelig en pokal, der selvfølgelig skal være lidt anderledes end alle andre pokaler.

Vi spiller i begge vores haller og vi tilstræber at have max. 8-9 hold med, så klubberne får 4 kampe i løbet af dagen. Der spilles bedst af 3 sæt og der foretages seedning ud fra de tilmeldte holds placering i den almindelige turnering under SVBK.

Hvis en klub har deltaget i et år, er de sikret en indbydelse til at deltage det efterfølgende år. En klub kan normalt maksimalt deltage med to hold af pladshensyn medmindre der kommer pludselige afbud.

Til stævnet har vi endvidere en lille cafe, hvor man kan købe kaffe, te, sodavand, vand, øl, slik, toast kage og frugt m.v. Og kan cafeen ikke stille spillere tilfredse, så er der en Coop samt en Cirkel K lige på den anden side af Englandsvej.

Stævnet er et invitationsstævne for særligt indbudte hold, men hvis nogen alligevel skulle have lyst til at deltage og der ikke er plads, kan vi evt. oprette en venteliste.

Our own little mixed team event

Falkecup is our own little one-day mixed team event. We started this event after our first season. The first event was held on August 29, 2020. Falkecup is a start-up event held on a Saturday (first Saturday in September unless DM in Beachvolley is held at the same time). We are not making money on the event itself. We serve breakfast for all of the teams (free of charge) before we start the matches and in addition, of course, we have a trophy, which is a little different from all other trophies. We play in both of our halls and we aim to have a maximum of 8-9 teams, so the clubs are expected to play 4 matches during the day. Best of 3 sets are played and seeding is done based on the registered teams’ placement in the regular tournament under SVBK.

If a club has participated in one year, they are guaranteed an invitation to participate the following year. A club can participate with a maximum of two teams for space reasons unless there are sudden cancellations.

At the event, we also have a small cafe where you can buy coffee, tea, soft drinks, water, beer, sweets, toast, cake and fruit etc. And if the cafe can’t satisfy the players, there is a Coop and a Cirkel K just on the other side of Englandsvej.

The event is an invitational event for specially invited teams, but if anyone would still like to participate and there is no room, we can create a waiting list.

Champions 2020: Tårnfalkene.1.
Deltagere: Grøndal.1, Grøndal.2, Frederiksberg.1, Tårnfalkene.1 og Tårnfalkene.2.

Champions 2021: Grøndal EV.1.
Deltagere: Grøndal.1, Grøndal.2, Frederikberg, Amager.1, Amager.2, Tårnfalkene.1 og Tårnfalkene.2.

Champions 2022: Grøndal EV.1.
Deltagere: Grøndal EV.1, Grøndal EV.2, Grøndal EV.3, Taastrup IK.1, Tårnfalkene.1 og Tårnfalkene.2.

Champions 2023: Filippinsk Volleyball Klub.
Deltagende hold i 2023: Grøndal EV.1, Grøndal EV.2, Grøndal EV.3, Frederiksberg V, Taastrup IK, Filippinsk VK samt Tårnfalkene.1 og Tårnfalkene.2.

Falke-cup next event will be saturday 7th of september 2024.
Team we will invite as they participated 2023: Grøndal EV, Frederiksberg V, Taastrup IK, Frederikssund VK og Filippinsk VK

Falke-cup-pokalen
Fællesbillede fra vores første Falke-Cup-stævne (lørdag d.29.8.2020)